Yetişkin Terapisi

Yetişkinlerin günlük hayatta karşılaştığımız sorunlarla başa çıkma becerisi edinme, problem çözme, farkındalık kazanma, geçmişte veya anda yaşanan kriz ve travmalarla baş etme gibi amaçlarla yapılan terapi çeşididir. Her bir yetişkin bireyin kendisine karşı en temel görevi kendini en samimi bir şekilde tanıyıp, anlamak ve akabinde kendi arzu ve isteklerine kulak verip, sahip olduğu potansiyeli hayatına katarak ilerlemesidir. Günümüzde yaşam şartlarının yoğunluğu ve zorluğu çoğu insanın duygularını kenara itmesine, ne hissettiğini kendisinin bile önemsememesine yol açmıştır. Kişinin kendi duygularının ve düşüncelerinin farkında olmaması sosyal ve özel yaşamında pek çok sorunla karşılaşmasına yol açar. Bu sorunların kaynağının aslında kendimiz olduğunun farkına varmayız. Yetişkin terapisi ile öncelikle kişinin fiziksel ve ruhsal olarak yaşadığı problemlerin farkına varması sağlanır. Kişiler ancak sorunların ve yaşadıkları duyguların farkında olurlarsa ortadaki sorunlar çözüme ulaşabilir. Yetişkin terapisi nedir? Sorusuna en net cevap olarak; yetişkin terapileri öncelikle bireylerin kendilerinin farkında olmasını, daha sonra da yaşadıkları duygu ve düşüncelerin farkında olmasını sağlaması söylenebilir. Yetişkin terapilerindeki amaç fiziksel sorunların farkındalığını sağlamakla birlikte ruhsal sorunların da ortaya çıkartılmasıdır. Bu sayede sorunların kaynağına inilmiş, kişinin ikili ilişkilerde yaşadığı iletişim gibi sorunlar çözüme doğru yol alınmış ve daha sağlıklı bir yaşama doğru bir adım atılmış olur.