Çocuk Terapisi

Who We Are

Erken çocukluk okul öncesi ve okul döneminde sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişim özellikleri bulunmaktadır. Gelişim bir bütündür ve her alan çocuğun yaşına uygun göstermesi gerekir. Gelişim dönemlerinde çocuklar sadece aileden değil sosyal çevreden de etkilemektedirler. Etkileşim süreçlerinde çocuklar yaşadıkları sorunların farkına varamaz, ihtiyaçlarını duygusal ve davranışsal bazı mesajlar ile anne babalarına ve sosyal çevrelerine iletirler. Aileler bu durumu fark edemediklerinde veya yanlış destek oluşturmaları durumunda çocukların bazı alanlarda geride kalmasına neden olmaktadır. Psikolog  çocuklara güçlü bir benlik duygusu, duygusal güç, iyi ilişkiler ve iyi iletişim kurma konusunda yardımcı olmaya odaklanır. Çocuk terapisi, çocukla birebir yapılan gerekli yerlerde aileden destek alınan daha çok oyun tabanlı olan bir süreçtir. Çocukta bulunan soruna ve yapılan terapi çeşidine göre süreç değişebilir.